Strona główna Aktualno?ci
Rejestracja Zaloguj się

Kliknij aby bezp?atnie zapyta? o ofert?!Zapytaj o leasing 4x1% - bezp?atnie

Na forum - Aktualno?ci
TEMATY W NASZYM SERWISIE

REKLAMA:     Kredyty samochodowe        Leasing samochodów         Leasing maszyn

Samochód zast?pczy nie tylko dla firmy
Samochód zast?pczy nie tylko dla firmy

Od wczoraj samochód zastepczy dla ka?dego poszkodowanego z OC sprawcy. Orzeczenie S?du Najwy?szego z dnia 17.11.2011.Do tej pory w przypadku gdy nasz samochód uleg? uszkodzeniu z winy innego kierowcy i szkoda by?a rozliczana z jego OC moglismy liczy? na samochód zast?pczy tylko w dwóch przypadkach. Stosunkowo ?atwo ubezpieczyciel zgadza? si? na takie ?wiadczenie je?li samochód s?u?y? do wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej. Je?li za? poszkodwany u?ywa? samochodu do celów prywatnych musia? udowodni?, ?e jesto on mu niezb?dny.

 

Dzi?ki wczorajszemu orzeczeniu z automatu nale?e? si? nam b?dzie auto zast?pcze. Cho? brzmi to bardzo dobrze spodziewa? sie musimy jednego. Wzrostu sk?adek OC ju? od przysz?ego roku i to o conajmniej 20%. Tak du?e, wg ubezpieczycieli b?d? koszty zastosowania si? do tej decyzji S?du. Czyli ka?dy kij ma dwa ko?ce. Jest jednak pewne, ?e z powy?szego wyroku ciesz? si? ju? wypo?yczalnie samochodów.

 

Co wa?ne w S?dzie Najwy?szym czekaj? na rozpatrzenie wnioski o ocen? zasadno?ci tzw. amortyzacji stosowanej przez ubezpieczycieli przy wliczeniu odszkodowania oraz zmuszaniu do korzystania z zamienników cz??ci do uszkodzonego samochodu.

 

Redakcja

 Asai, 18-11-2011, odsłon: 29655
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Konto u?ytkownika

Login:

Hasło:


Nowe konto
Reklama:

Z?ó? bezp?atne zapytanie o leasing od 1%

Nowości działają w oparciu o system CMS Webman