Zabezpieczenia kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy

Ile banków, tyle ofert. Wybór na pewno nie jest prosty, każdy bank kusi czymś innym. Jeśli zdecydowaliśmy się na konkretną ofertę powinniśmy zainteresować się kwestią zabezpieczenia tego kredytu. Dzięki niemu oprocentowanie jest niższe.

Banki stosują różne rodzaje zabezpieczeń, pokrótce je omówię:

Przewłaszczenie częściowe – w trakcie trwania umowy kredytowej do momentu całkowitej spłaty, bank widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel pojazdu w 49%.

Cesja z polisy AC- banki wymagają od klientów wykupienia polisy AC, w przypadku kradzieży, kasacji, szkody na pojeździe ubezpieczyciel wypłaca pieniądze do banku.

Zastaw rejestrowy- umieszczenie wpisu w krajowym rejestrze zastawów, który jest prowadzony przez sądy rejonowe.

Depozyt karty pojazdu- karta pojazdu jest deponowana w banku, zwracana po całkowitej spłacie.

Innymi zabezpieczeniami mogą być standardowe zabezpieczenia stosowane przy udzielaniu kredytów: weksel in blanco, poręczenie osoby trzeciej, blokada środków na rachunku bankowym.

Jak widać nie musimy się ich obawiać, z pewności? są to dodatkowe formalności, ale nie powinny sprawiać problemów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password