Ubezpieczenie samochodu jako koszt w działalności gospodarczej.

Firma Ubezpieczenia

Jednym ze znaczących kosztów eksploatacji samochodu jest jego ubezpieczenie. Jeśli jest to samochód, który stanowi nasz środek trwały zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC jak i dobrowolne ubezpieczenia AC i NW stanowią dla nas koszt uzyskania przychodu.

W przypadku samochodu ciężarowego jaki i osobowego o wartości do 20 tys. euro całą kwotę ubezpieczenia możemy jednorazowo wrzucić w koszty. Zgodnie z datą wystawienia polisy. Takie rozwiązanie jest z pewnością prawidłowe dla wspomnianych wyżej pojazdów jaki i księgowości prowadzonej na zasadach uproszczonych tj. Tzw. księdze przychodów-rozchodów. Co w pozostałych przypadkach.

Niezależnie od rodzaju pojazdu jaki ubezpieczamy, jeśli firma rozlicza się na tzw. pełnej księgowości wartość polisy powinna być „rozbita” na okres jej obowiązywania i księgowana zgodnie z okresami obrachunkowymi, zazwyczaj miesięcznie. Ponieważ jednak księgowi stosują w często różne uproszczenia przy rozliczaniu tego typu kosztów może to wyglądać różnie.

W przypadku samochodu osobowego o wartości powyżej 20 tys. euro ubezpieczenie rozliczamy proporcjonalnie. Przedstawię to na przykładzie samochodu o wartości 120 tys. zł brutto i założeniu, że koszt polisy wyniesie 6 tys. zł.
Ponieważ możemy od samochodu osobowego odliczyć 60 % podatku VAT, nie więcej niż 6 tys. zł, samochód ubezpieczamy od 114 tys. zł. Jeśli założymy, że 20 tys. Euro to 80 tys. zł to proporcjonalnie:
80 000 zł / 114 000 zł = 0,701; 
Czyli 6 000 zł (koszt polisy) * 0,701 = 4 206 zł to wartość polisy, którą możemy zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu.

Dokładnie tak samo postępujemy przy zakupie samochodu na kredyt i nie ma tu znaczenia, że w teorii 49 % samochodu należy do banku (zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia częściowego). Również w przypadku leasingu samochodu, jeśli wykupujemy polisę jednorazowo. Z tym, że jeśli płacimy ubezpieczenie nie do brokera ubezpieczeniowego leasingodawcy, ale firmie leasingowej to dostaniemy wówczas fakturę z doliczonym podatkiem VAT. Tym bardziej, jeśli płacimy ubezpieczenie w czynszach leasingowych, rozliczamy je zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

Podsumowując pamiętajmy aby przekazać naszej księgowej kopię polisy. Często tylko ona jest potwierdzeniem poniesienia tego kosztu.

Lost Password