Leasing maszyn budowlanych

Maszyny budowlane

Posiadasz firmę budowlaną, którą dalej chciałbyś rozwijać? Potrzebujesz odpowiednich maszyn budowlanych, aby świadczyć swoje usługi na jeszcze wyższym poziomie i móc się otworzyć na nowych klientów? Świetnym rozwiązaniem jest leasing maszyn budowlanych. Jest to aktualnie jedna z nowocześniejszych form finansowania kosztownych maszyn, które mogą wejść w skład naszego wyposażenia w firmie.

Leasing maszyn budowlanych obejmuje najczęściej:

 • walce drogowe
 • ładowarki i koparko-ładowarki
 • kruszarki
 • dźwigi samochodowe
 • betonomieszarki
 • równiarki
 • podajniki
 • żurawie
 • zagęszczarki
 • rozściełacze do asfaltu
 • pompy do betonu

Firmy leasingowe posiadają różnorodne warunki finansowania sprzętu budowlanego. Pewne z nich otwierają się na finansowanie nowych i używanych maszyn budowlanych. Swoją ofertę wyróżniają poprzez niskie opłaty wstępne (wpłatę inicjalną) i rozpatrzenie wniosku w ciągu 24 godzin, a nawet jeszcze szybciej.

Leasingobiorcy mają do wyboru leasing operacyjny i finansowy. Biorąc pod uwagę kwestie podatkowe, leasing operacyjny okazuje się tańszym rozwiązaniem. W jego wypadku pełne raty leasingu, wstępną opłatę, koszty eksploatacji i amortyzacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo, po zakończeniu umowy leasingu, jest możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Do ograniczeń formalnych można zaliczyć fakt, że umowa leasingu musi być zawarta na dłuższy okres niż 40% czasu amortyzowania maszyny budowlanej. Oznacza to, że leasingobiorca nie ma możliwości odprowadzenia VAT-u od rat leasingowych. Nie ponosi również kosztów amortyzacji, więc po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca nie staje się właścicielem danej maszyny budowlanej. W celu jej wykupu musi ponieść dodatkowe koszty. Taka forma leasingu odpowiada firmom, które nie mają zamiaru i możliwości zaangażowania kapitału własnego.

Inaczej prezentuje się leasing finansowy. Przedsiębiorca ponosi koszty amortyzacji maszyny budowlanej, natomiast nie ma możliwości zaliczenia pełnych rat leasingu do kosztów uzyskania przychodu. Odliczeniu podlegają tylko odsetki od rat leasingowych. Dodatkowo firma musi liczyć się z tym, że podatek VAT opłaca w całości na samym początku. Czas trwania umowy leasingu wynosi od roku do 5 lat. Wysoka zaleta tej formy leasingu to fakt, że po zakończeniu umowy leasingowej jej przedmiot przechodzi na własność przedsiębiorcy. Ta forma leasingu stanowi więc dobre rozwiązanie dla firm, które już na początku mogą sobie pozwolić na pokrycie większych kosztów związanych z użytkowaniem maszyny i rozpoczęciem umowy leasingu.

Zdarza się, że przedsiębiorstwa organizują przetargi dla firm leasingowych. Polegają one na zebraniu ofert leasingodawców i wybraniu tej najlepszej.

Lost Password